Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Wheelhouse, Bryn yr ArianCwm YstwythChimney, Taliesin
 

Boomerang


Bwriad y prosiect oedd i greu sgript ffilm 90 munud yn seiliedig ar stori hynod ond sydd hyd yn hyn heb gael ei adrodd, o ddigwyddiadau yng ngwaith mwynglawdd Frongoch yn 1900. Cynorthwyir creu y sgript ffilm gan weithwyr proffesiynol y diwydiant teledu o fewn Boomerang gyda golwg o gyfiethu'r sgript i'r ffilm.

Safle FrongochStorï o newid, wrthdaro a densiwn hiliol a ddaeth i'r amlwg gyda chyrhaeddiad o ddwy gant o fwynwyr o'r Eidal i weithio ym mwynglawdd Frongoch, ger Pontrhydygroes.
Bydd y sgript yn seiliedig ar ddigwyddiadau cywir digwyddiadau Frongoch ond mi fydd yn cynnwys elfenau ffuglennol yn ymwneud â adrodd y storï a chymeriadaeth.Y gobaith yw fydd y sgript, wedi'i gwblhau yn sail i ddrama teledu fydd yn medru cael ei gomisiynu gan ddarlledwyr cymraeg a rhyngwladol.
Rhoddwyd comisiwn gan Boomerang i'r llenor arobryn o Geredigion, Caryl Lewis, i ysgrifennu sgript hyd ffilm nodwedd.

Dywedodd Dafydd Llŷr James o Boomerang “Mae stori Frongoch, sy'n anadnabyddus ond yn hynod ddramatig, yn gefnlen ddelfrydol ar gyfer drama deledu hanesyddol ac rydym yn ffodus iawn o gael un o awduron ifanc mwyaf blaenllaw Cymru i weithio ar y prosiect”.


>>>> Yn ôl i brosiectau cynaliedig