Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Wheelhouse, Bryn yr ArianOchreChimney, Taliesin
 
clawr y CD

Dilyn Llwybrau'r Mwynwyr


Cynhyrchwyd y casgliad hwn o ffeiliau sain fel rhan o gynllun Ysbryd y Mwynwyr yn Ward Ceulanamaesmawr, Ceredigion. Bu'r ardal unwaith yn enwog am ei mwyngloddiau plwm, arian a chopr, ac mae'r recordiadau hyn yn cynnwys atgofion ac arbenigedd pobl leol sy'n berthnasol i'w treftadaeth mwyngloddio metel. Maent yn cynnig cipolwg prin o ddiwydiant sydd bron yn anghofiedig erbyn hyn ond a gyfrannodd gymaint i dirwedd a chymeriad gogledd Ceredigion.

Mae'r ffeiliau ar gael fel mp3 (mae gan y rhan fwyaf o gyfrifiaduron y meddalwedd hanfodol i ganu'r ffeiliau). Mae'r ffeiliau yn gynnwys bobl yn siarad Saesneg a Chymraeg.

Mae hawlfraint ar y ffeiliau biau i © Trysor 2008 ond mae croeso i chi eu copio nhw os ydych chi'n cydnabod y ffynhonell a rhoi dolen i'r wefan hon.

Rhestr traciau:

1. A background to Ceredigion and its mining history
(R.Jên, S.Hughes) (Saesneg) 5.05

2. The mining heritage of Furnace & Eglwys Fach
(W.J.Jenkins, S.Hughes, J.Cartwright) (Saesneg) 6.02

3. Ancient to modern: mining around Tre'rddôl and Taliesin
(N.Callaghan, S.Hughes, W.J.Jenkins, J.Cartwright) (Saesneg) 10.55

4. Talybont to Esgairhir
(V.Jones, K.Richards, C.Briddon, S.Hughes, J.Cartwright) (Saesneg) 10.07min

5. A miner's diary James Pearce Evans
(Gwilym Jenkins, S.Hughes) (Saesneg) 5.27

6. A mines explorer
(J.Cartwright) (Saesneg) 0.42

7. Cefndir i Geredigion a hanes ei mwyngloddiau
(R.Jên, S.Hughes) (Cymraeg) 4.10

8. Mwyngloddio o gwmpas Ffwrnais ac Eglwys Fach
(C.Davies) (Cymraeg) 3.05

9. Tre'rddôl a Thaliesin: Oes yr Efydd hyd yr Oes Fodern
(N.Callaghan, S.Hughes) (Cymraeg) 7.50

10. O Dalybont i Esgairhir
(V.Jones, S.Hughes, C.Briddon, Gwilym Jenkins a E.Humphries [recordiwyd ym 1992], K.Richards) (Cymraeg) 12.45

11. Atgofion am yr hen weithfeydd
(W.J.Jenkins) (Cymraeg) 4.54

12. Dyddiadur Mwynwr James Pearce Evans
(Geraint Jenkins, S.Hughes) (Cymraeg) 5.09

Diolchiadau

Diolch i'r canlynol am eu cyfraniadau gwerthfawr wrth recordio'r cd hon:
Carys Briddon, Nigel Callaghan, James Cartwright, Edgar Humphries, Ruth Jên, Geraint Jenkins, Gwilym Jenkins, William J.Jenkins, Valma Jones, Kathleen Richards, Simon Hughes.

Recordiwyd a chynhyrchwyd gan Unigryw www.unigryw.com

Darllenwch mwy am gefndir y prosiect a'i gwaith yn: Talybont, Ffwrnais, Taliesin, Tre'r Ddôl a Bont Goch