Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Wheelhouse, Bryn yr ArianChimney, TaliesinYstrad Einion
 

Atgyweirio'r Simne yng Nghwmsymlog


Mae'r prosiect i sefydlogi a diogelu'r simnai garreg fel cofadail parhaol i dreftadaeth gloddio gogledd Ceredigion wedi'i gwblhau.

Simne Cwmsymlog - gwaith yn myn yn ei flaen
Simne Cwmsymlog wedi'i gwblhau
Cyngor Cymuned Trefeurig aeth ati i ymgymryd â'r prosiect. Cymeradwywyd grant gwerth tua £42,000 gan Ysbryd y Mwynwyr gyda arian gyfatebol o 50% yn dod wrth Cadw.

Mae'r gwaith wedi cymryd tipyn o amser i'w gwblhau - mae wedi cymryd ryw 20 mlynedd i'w gwblhau ond o'r diwedd mae wedi dod yn realiti i'r gymnuned leol. Yr oedd y gwaith yn cynnwys sefydlogi'r simne i'r uchder yr oedd cyn i'r gwaith ddechrau, ond dim i'r uchder gwreiddiol tan ryw 40 mlynedd yn ôl. Yr adeg hynny yr oedd y simne ryw 5 neu 6 troedfedd yn uwch cyn i'r simne cael ei tharo gan fellten.


Adeiladwyd y simne yn wreiddiol yn 1855 gan fwynwyr o Gernyw. Mae nodweddion technegau mwyngloddio o Gernyw dal i'w gweld heddiw yn yr ardal. Mae Cwmsymlog yn ardal o ddiddordeb gwyddonol arbennig oherwydd y rhedyn prin a cennau sydd yn tyfu ar y safle. Mae'r planhigion prin acennau wedi ymddangos oherwydd crynodiad uchel o blwm yn y pridd ar ôl gweithgareddau mwyngloddio. Yr oedd y safle ar un amser yn yr 18fed Ganrif, y safle fwyngloddio fwyaf cynhyrchiol ym Mhrydain.


Yr oedd ail elfen y prosiect yn cynnwys creu gwaith dehongli i ddangos arwyddocâd archeolegol, hanesyddol, diwydiannol a botanegol y safle a'r ardal o gwmpas.

Byrddau dehongli
Byrddau dehongli yn Cwmsymlog

Mae'r byrddau dehongli wedi'i lleoli yn strategol ar hyd llwybrau sydd yn cael ei defnyddio gan ymwelwyr yn bresennol. Mae'r llwybr troed hir o Borth i Bontrhydfendigaid a'r llwybr a ddatblygwyd fel rhan o brosiect arall a arianwyd gan Ysbryd y Mwynwyr yn mynd heibio'r simne. Nid yn unig fydd y byrddau dehongli yn darparu fwy o wybodaeth i'r rheini sydd yn ymweld â'r ardal am resymau penodol ond hefyd i rheini sy'n mynd heibio'r ardal tra'n cerdded, ar gefn ceffyl neu ar feic.

Bwriad y prosiect yw ddim yn unig i sefydlogi adeilad sy'n symboli treftadaeth mwyngloddio Ceredigion ond hefyd i wella mynediad a dealldwriaeth un o safleoedd mwyaf adnybyddus Ceredigion.


Dyddiad cymeradwyo'r prosiect: Chwefror 2006.


>>>> Yn ôl i brosiectau cynaliedig