Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
OchreWheelhouse, Bryn yr ArianWaterwheel at Llywernog
 

The Falls Experience


GazeboMae prosiect “The Waterfalls Experience” wedi ei leoli yn atyniad rhaeadrau Pontarfynach. Lleolir yr atyniad yng nghalon ardal mwyngloddio Ceredigion rhwng mwyngloddiau “Temple” a Chwmystwyth. Mae'r prosiect yn cynnwys gwella adnoddau yr atyniad i ymwelwyr.Gwellianau i'r arwyneb
Mae'r prosiect wedi cynnwys gwella adnoddau yr atyniad ym Mhontarfynach trwy wella llwybrau troed o amgylch y llwybr natur, codi gazebo er mwyn gallu creu safleoedd gwylio, codi telesgôp a datblygu dehongli interactif. Bydd gwybodaeth clywedol yn rhoi siawns i ymwelwyr ddysgu mwy am Bontarfynach, yr hanes a'r ardal o'i cwmpas. Bydd hefyd yn rhoi siawns i werthfawrogi yr elfennau daearyddol, y natur a hyfrydwch yr ardal.

Dyddiad cymeradwyo'r prosiect: Mehefin 2007.


>>>> Yn ôl i brosiectau cynaliedig