Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
OchreCwm YstwythYstrad Einion
 
Back

Pwll Plwm Bwlchglas


Mae llawer o nodweddion y mwyngloddiau yn goroesi dan ddaear, ond ni chânt eu gweld yn aml oherwydd y peryglon o fynd i mewn i hen weithfeydd mwyn. I'r chwith gwelir llun o gaets a oedd yn mynd â dynion i fyny ac i lawr y siafft ym mwynglawdd Bwlchglas yn gynnar yn yr 20fed ganrif. Llun gan Simon Lowe www.aditnow.co.uk