Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Chimney, TaliesinWaterwheel at LlywernogWheelhouse, Bryn yr Arian
 
Back

Olion Bwlchglas


Gwelir adfeilion a thipiau sbwriel llawer o'r hen fwyngloddiau yn yr ardal hon. Gallant fod yn fregus ac yn beryglus. Gofalwch eu trin gyda gofal a pharch, os gwelwch yn dda.