Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Waterwheel at LlywernogWheelhouse, Bryn yr ArianOchre
 

Penwythnos Treftadaeth Mehefin 2006


"Haul yn tywynnu ar deithiau cerdded Ysbryd y Mwynwyr"

Penwythnos Treftadaeth Mehefin 2006
Cafwyd trigolion lleol ac aelodau o Ymddiriedolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru gyfle unigryw i ymweld a lleoliadau anghysbell i ymwneud â threftadaeth mwyngloddio gogledd Ceredigion. Roedd yn siawns i rannu gwybodaeth a storiau am destun sydd wedi siapio tirwedd yr ardal ers dros 4000 o flynyddoedd. Mae enghreifftiau o byllau olwynion, 'adits' a systemau dŵr yn rhan anatol o'r tirwedd ac mae'n atgof parhaus o'r diwydiant oedd un amser mor bwysig i economi'r ardal.


Penwythnos Treftadeth Mehefin 2006Eto eleni roedd hyn yn benwythnos llwyddianus wedi'i drefnu ar y cyd gyda Ysbryd y Mwynwyr ac Ymddiriedolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru. Cynhaliwyd y digwyddiad dros penwythnos y 3ydd a 4ydd o Fehefin gyda teihiau cerdded o amgylch gweithfeydd fforest Meheryn. Dydd Sadwrn ymwelwyd y grŵp a gweithfeydd Bodcoll a Mynach Vale ac yn yr hwyr rhoddodd yr Athro David Austin o Brifysgol Cymru Llambed gyflwyniad am ddatblygiad prosiect tirwedd Ystrad Fflur. Daeth Helen Palmer o Swyddfa Archifdy y Sir a hanes Capten Boundy yn ôl i ni drwy olrhain yn ôl trwy ddogfennau gan ddechrau gyda'i garreg fedd yng nghapel Cwmsymlog. Dydd Sul ymwelwyd y grŵp a gweithfeydd Nantsyddion a Nantycreuau.Diolch i Mr a Mrs Lewis o Fferm Bodcoll a'r Comisiwn Coedwigaeth am yr hawl i'r grŵp ymweld a'r safleoedd.


>>>> Yn ôl i hen ddigwyddiadau