Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionCwm YstwythWaterwheel at Llywernog
 

Mwynglawdd Llywernog: Atgyweirio Ystorfa powdwr gwn


Cwblhawyd prosiect i adfer adeilad eiconig yn amgueddfa arian blwm Llywernog ym Mhonterwyd. Lleolir yr adeilad i ffwrdd oddi wrth brif ran yr amgueddfa ac ar un amser fu'n storio'r powdwr gwn a ddefnyddiwyd i ffrwydro mwynfeydd gogledd Ceredigion ar agor i chwilio am gyfoeth.

Ystorfa powdwr gwn - Cyn
Ystorfa powdwr gwn  ar ôl y gwaith atgyweirio


Dangosir y lluniau yma'r adeilad cyn ac ar ôl y gwaith adnewyddu.
Mae'r ystorfa powdwr gwn fictorianaidd sydd ar safle mwynglawdd Llywernog wedi cael ei chodi yn grwn gyda tho caregog corbel. Ystyrir fod yr adeilad yma'r unig esiampl o un o ystorfeydd steil Cernywaidd sydd ar ôl yng Nghymru ond dirywiwyd yr adeilad gan hindreuliad.

Mae'r adeilad yn gofrestredig oherwydd diddordeb hanesyddol a pensaernïol arbennig yr adeilad ac o ganlyniad ariannwyd y prosiect yn rhannol gan Cadw.

Dirywiwyd yr adeilad oherwydd hindreuliad a bu rhaid ailadeiladu rhan ohono yn defnyddio technegau a defnyddiau traddodiadol.


Grant a ddyfarnwyd: £3,451

Dyddiad cymeradwyo'r prosiect: Mehefin 2006


>>>> Yn ôl i brosiectau cynaliedig