Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionChimney, TaliesinYstrad Einion
 

Llywernog a Phonterwyd


Mae amgueddfa cloddfa blwm ac arian Llywernog yn rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y cloddiwr metel yng Ngheredigion ac mae'n cynnig taith tanddaearol i hen gloddfa go iawn.

Mae pentref Ponterwyd, sy'n eistedd wrth ymyl prif ffordd A44, yn cynnig cyfle i'r teithiwr blinedig orffwys, fel yr arferai wneud yn ystod oes yr awdur George Borrow pan deithiodd trwy'r ardal yn y 1800au.


Olwyn yn Amgueddfa Mwyngloddio Mwyn-Arian Llywernog
Amgueddfa Mwyngloddio Mwyn-Arian Llywernog


Cawn gipolwg ar fywyd y mwynwyr yng Ngheredigion yn Amgueddfa Mwyngloddio Mwyn-Arian Llywernog a chawn daith tanddaearol o fewn hen waith mwyn a fu unwaith yn gweithio.

Yn yr amgueddfa, cewch deithio i ddyfnderoedd gwaith mwyn Llywernog. Dyma'r unig gyfle i deithio o dan y ddaear yn y Sir.


Dewch i ymweld â ni, i gael cerdded ar hyd llwybr y mwynwyr o amgylch y safle. Bydd tywyswyr cyfeillgar ar gael i'ch arwain o gwmpas y safle gan roi cyfle i chi ddysgu mwy am y diwydiant mwyngloddio yng Ngogledd Ceredigion, a hyn i gyd ar yr un safle.>>>> Lleoliadau i'w gweld