Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Chimney, TaliesinWaterwheel at LlywernogOchre
 

Rhod ddŵr Pontrhydygroes


Rhod ddŵr Pontrhydygroes - Cam 1
Mae'r prosiect wedi cynnwys gosod rhod ddŵr ym Mhontrhydygroes, pentref sy'n gyfystyr â mwyngloddiau metel Lisburne a fu'n gweithredu yn yr ardal yn ystod y 18fed a'r 19eg ganrif.


Rheolir y prosiect gan Pentir Pumlumon - sefydliad yn ymwneud ag adfywio cymunedol ac yn dilyn misoedd o waith caled mae'r prosiect ar fin dod i ben.Rhod ddŵr Pontrhydygroes - Cam 2
Mae'r rhod wedi'i lleoli yn yr unfan ble fu rhod 26 troedfedd yn gyrru stamp a fu'n malu'r mwyn, yn ôl yn y 1850'au. Mae'r dŵr sy'n llifo o'r safle nawr yn troi'r rhod. Bydd panel dehongli hefyd yn cael ei leoli yn agos i'r rhod ddŵr ac mi fydd yn darparu gwybodaeth ychwanegol ar bwysigrwydd y safle ac y dylai'r rhod cael ei hystyried fel cofeb i'r mwynwyr yna fu'n gweithio yn y gweithfeydd mwyn.
Rhod ddŵr Pontrhydygroes - Cam 3

Mae'r prosiect yn ddiolchgar dros ben i Mrs Jane Lloyd-Jones sydd wedi rhoi les y tir ac i Mr P. Hodgekinson sydd wedi rhoi'r rhod i'r prosiect,. Hebddynt fyddai'r prosiect ddim wedi bod yn bosib. Diolch hefyd i Mr Robert Ireland am y testun a chynllunio'r panel.

Mae Pontrhydygroes ond yn un pentref yng ngogledd Ceredigion sydd wedi gweld datblygiad mawr oherwydd y diwydiant mwyngloddio.
Bydd y rhod ddŵr yn darparu ffocws eiconig i'r pentref sydd â chyfoeth o hanes gan obeithio fydd y prosiect yn ychwanegu i gynnyrch dwristiaeth yr ardal.>>>> Yn ôl i brosiectau cynaliedig