Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Wheelhouse, Bryn yr ArianOchreYstrad Einion
 

Geology & Mineralogy of the Central Wales Orefield booklet


Clawr llyfryn RIGSProsiect i gynhyrchu llyfryn sy'n disgrifio cyd-destun daeareg a mwynau ym maes mwynau Canolbarth Cymru. Bwriad y llyfryn yw i roi cyd-destun i etifeddiaeth mwyngloddio Ceredigion. Bydd y llyfryn yn cyfrannu at brosiect sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd gyda'r grŵp, i gynhyrchu 3 bwrdd dehongli mewn tri safle o ddiddordeb.


Mae 4000 o gopiau wedi cael eu cynhyrchu a fydd y llyfryn yn cyd-fynd a'r llyfryn blaenorol "Trysorau Mwynol Cymru."

Mae'r llyfryn nawr ar gael o ganolfanau dwristiaeth a lleoliadau eraill. Os hoffech dderbyn copi wedyn e-bostiwch

Dyddiad cymeradwyo'r cais: Gorffennaf 2006>>>> Yn ôl i brosiectau cynaliedig