Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
OchreYstrad EinionYstrad Einion
 

Afonydd i'r Môr


Mae prosiect Afonydd i'r Môr - Harbwr i'r Byd wedi creu dwy sedd fel rhan o'i brosiect cyntaf i greu cysylltiadau rhwng harbwr Aberystwyth a hen safleoedd mwyngloddio yng nghefn gwlad yn enwedig i bwysleisio'r pwysigrwydd o'r afonydd fel llwybrau i greu'r cysylltiadau yma. Mae'r ddwy sedd wedi'i lleoli ar lwybr yr Ystwyth yn Llanilar ac ar yr Harbwr yn Aberystwyth.

Sedd deongladol ar harbwr Aberystwyth
Bwriad cyffredinol grŵp Afonydd i'r Môr - Harbwr i'r Byd yw codi ymwybyddiaeth o hanes yr ardal trwy gyfres o ddarnau o gelf gyhoeddus. Rhain yw'r cyntaf o nifer o seddau y caiff eu creu.Rivers to the Sea seat on the Ystwyth Trail
Mae ymgynghoriad wedi mynd ymlaen ynglŷn â chynlluniau'r ddwy sedd. Wrth leoli'r sedd ar lwybr yr Ystwyth mi fydd yn rhoi cyfle i seiclwyr a cherddwyr i stopio ac ystyried beth sydd wedi digwydd yn yr ardal. Fe welir pennill dwyieithog ar bwys y sedd yn Llanilar:

“Through valleys rich in Silver and Lead the Ystwyth River hurled

By riches raised from natures core Aberystwyth's port unfurled

Not only a river to the sea but a harbour to the world”


“Heno mae tinc morthwylion fu'n cloddio arian a phlwm

Yn ddwndwr yn llif Ystwyth ar ei thaith ar hyd y cwm.

Y wythïen fu'r hen fwynwyr yn cloddio yn eu pryd

Drodd harbwr Aberystwyth yn ddrws i foroedd byd.”
Dyddiad cymeradwyo'r prosiect: Mehefin 2007.


>>>> Yn ôl i brosiectau cynaliedig