Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionWheelhouse, Bryn yr ArianCwm Ystwyth
 

Spoilio


Y bwriad yw i hysbysebu hanes mwynfeydd gogledd Ceredigion i gymunedau'r ardal trwy ddefnyddio arddangosfeydd gweledol a chelfyddydau perfformiadol, digwyddiadau a gweithfeydd addysgol. Bydd y prosiect yn hysbysu bobl lleol am eu treftadaeth mwyngloddio, annog twristiaeth diwylliannol i'r ardal drwy perfformiadau a digwyddiadau celfyddydol gweledol ac ar yr un pryd yn hysbysebu artistiaid lleol i ddod i'r amlwg.
Digwyddiad "Spoilio" yn amgueddfa arian-blwm Llywernog
Cynhaliwyd Spoilio yn ystod penwythnos ŵyl y banc ar 25ain i 28ain o Fai 2007. Bydd y prosiect yn cynnwys cyfres o weithfeydd addysgol i'w cynnal yn ysgolion lleol.
Arwydd Llewernog - Digwyddiad spoilio

Logo Blaengar
Am fwy o wybodaeth ymwelwch â safle Blaengar

<<<< Yn ôl i Brosiectau Cynaliedig