Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionWheelhouse, Bryn yr ArianOchre
 

Noson Agored Talybont Tachwedd 2005


Cynhaliwyd Noson Agored ar Dachwedd 2ail gan Ysbryd y Mwynwyr yn Ysgol Talybont. Bu'r noson yn llwyddiant gyda nifer dda o bobl leol yn bresennol. Roedd yn amlwg iawn fod cryn ddiddordeb yn hanes y gymuned.

Noson agored Talybont


Roedd y noson yn gyfle, nid yn unig i bobl leol wybod mwy am Ysbryd y Mwynwyr a sut y mae'r cynllun yn datblygu, ond roedd yn gyfle hefyd i ddysgu am y dreftadaeth wnaeth lunio ardal gogledd Ceredigion. Bu i Simon Hughes siarad, gyda chymorth sleidiau, am gyfoeth gweithgareddau cloddio yn yr ardal gan nodi fod y gweithfeydd yn Alltycrib yn dyddio yn ôl i oes Efydd.Noson Agored Talybont


Mae'r tri Cyngor Cymuned yn ardal Talybont yn llunio bid ar gyfer arian oddi wrth Ysbryd y Mwynwyr i baratoi byrddau dadansoddi a thaflenni a fydd yn amlinellu hanes yr ardal gan ddwyn sylw'r cyhoedd i lwybrau troed yn yr ardal, y bu i'r hen fwynwyr eu defnyddio ers talwm. Mae'n gynllun cyffrous iawn nid yn unig i'r ardal, o ran denu twristiaid ond bydd hefyd yn codi ymwybyddiaeth o dreftadaeth gogledd Ceredigion yn gyffredinol.

Roedd y noson yn gyfle i bobl leol ddwyn i gof elfennau gwahanol y gwaith cloddio - y bobl, y straeon, yr atgofion ac effaith y mwyngloddio ar ddatblygiad y gymuned.>>>> Yn ôl i hen ddigwyddiadau