Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionCwm YstwythWheelhouse, Bryn yr Arian
 

Tregaron


Tref marchnad brysur iawn yw Tregaron sydd wedi'i lleoli wrth droed mynyddoedd y Cambrian. Mae Tregaron yn cynnig llawer o wahanol weithgareddau gan gynnwys cerdded, gwylio adar, pysgota, seiclo a'r cyfle i ddarganfod golygfeydd hyfryd.

Red Kite Centre
Canol Tref Tregaron


Yn y prif sgwâr gwelir gwesty'r Talbot - lle gewch groeso lleol, Canolfan Aur Cymru ac oriel Celf Cambria sydd yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd gyda gwaith o safon. Mae rasys trotian blynyddol Tregaron ym mis Awst yn denu pobl frwdfrydig o dros y DE.
Lleolir Tregaron i'r de o un o orsydd mawn mwyaf Ewrop – Cors Goch Glan Teifi (Cors Caron) – Gwarchodfa Natur Cenedlaethol pwysig. Mae'r afon Teifi yn bwydo Cors Caron, sy'n enwog gyda physgotwyr, wrth lifo lawr o'i ffynhonnell yn y mynyddoedd uwchben Bontrhydfendigaid. Mae brithyll brown, eog a sewin i'w cael yn yr afon Teifi. Mae yna nifer o lefydd pysgota bras yn y sir sy'n cynnig cyfleusterau i bysgotwyr o bob medrau.

Mae nifer o sefydliadau wedi ymaelodi â menter Ceredigion “Croeso i Bysgotwyr,' cynllun i hwyluso dod o hyd i lefydd i aros, sy'n addas at anghenion bysgotwyr.
Canolfan Geltaidd Rhiannon


Ond os oes well gyda chi'r pethau gorau mewn bywyd pam na ymwelwch chi â Chanolfan Geltaidd Rhiannon am grefftau a gemwaith lleol.
Os am daith yn y car, mae yna ddewis o drip o amgylch Abergwesyn a Llanwrtyd, wedyn drwy Rhayader, Cwm Elan a Chwmystwyth, neu wrth fynd i'r de tuag at Lanymddyfri heibio argae Brianne. Mae yn bosib drwy ddilyn y daith hyn i ddod yn ôl i Dregaron drwy Lanbedr Pont Steffan.

Mae nifer o wahanol fathau o adar i'w gweld yn Nhregaron ond y mwyaf enwog yw'r barcud coch. Mae'r ganolfan barcud coch yn cynnig cyfle i ddysgu mwy am fyd natur ysblennydd yr ardal.

Am wybodaeth fwy cyffredinol am Dregaron gan gynnwys map o'r ardal, rhestr o lefydd i aros a busnesau ynghyd â manylion diweddar am ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn yr ardal, ymwelwch â Thregaron Ar-Lein.

Dolenni Cysylltiedig:


Am wybodaeth bellach ar bysgota, ymwelwch ag Aberystwyth Ar-Lein.


>>>> Lleoliadau i'w gweld