Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Cwm YstwythOchreWheelhouse, Bryn yr Arian
 

Murluniau hanesyddol Ysbyty Ystwyth


Mae hanes tair ardal ef Ysbyty Ystwyth, New Row a Phont-rhyd-y-groes wedi dod yn fyw drwy gynhyrchiad 22 murlun sy'n darlunio digwyddiadau hanesyddol lleol sydd wedi siapio datblygiad yr ardal.

Panel MwyngloddioBu tua 90 o bobl, yn cynnwys oedolion a phlant yn rhan o'r prosiect a creuwyd phob murlun gan grŵp o'r ardal gan gynnwys plant yr ysgol, fforwm Cymunedau yn Gyntaf, grŵp mamau a phlant, y cyngor cymuned ac aelodau'r eglwys a'r capeli. Mae'r prosiect wedi creu cofnod o fywyd yn yr Ucheldir drwy'r oesau ac mae wedi bywiogi a meithrin teimlad o berthyn o fewn y gymuned.


Panel Menywod yn gweithio
Hwyluswyd y prosiect gan Pod Clare, artist cymunedol a threuliodd amser yn y man cyntaf yn ymchwilio gyda chymorth Michael Freeman yn Amgueddfa Ceredigion.


Panel EglwysigMae'r murluniau yn darlunio gwahanol o themâu lleol - gan gynnwys darluniau o'r diwydiant mwyngloddio, hanes yr Hafod ynghyd â digwyddiadau a lleoliadau lleol. Mewn cysylltiad â'r murluniau defnyddiwyd y dyluniai i greu llyfrau lliwio i'r plant sy'n cynnwys gwybodaeth hanesyddol yn ymwneud â'r murluniau.


<<<< Yn ôl i brosiectau cynaliedig